تبلیغات
سلیمان"جانم فدای امام نقی علیه السلام" - نقل روایاتی صحیح السند در وجوب تبری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام به دست خط مبارک آیت الله العظمی شیرازی